Severočeské muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
EXPONÁT MĚSÍCE

Kávový servis (součást setu Lilia)

KÁVOVÝ SERVIS
součást setu Lilia, Studio Vjemy, Design 2012-2017

Kostra kávového servisu je součástí porcelánového setu Lilia. Autorské studio Vjemy, které založili v roce 2013 Adam, Samuel a Světlana Ciglerovi, v této sérii navazuje na tradici českého kubismu v užitém umění. Princip kubismu byl založen na krystalu - geometricky komplexní struktuře složené ze šikmých ploch a ostrých hran. Autoři se však inspirovali i islámským uměním dekoru, a to nekonečně opakujícím se vzorem, jehož mřížka je zpravidla šestiúhelníková. Zmnožením jednotlivých symetrických předmětů z kolekce geometrického setu a jejich vyskládáním vedle sebe pak vznikají podivuhodné trojrozměrné vzory, které jsou následně převáděny do 2d grafiky. Porcelán se vyrábí malosériově v České republice.

[zobrazit/skrýt více]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 

Sbírky Severočeského muzea v LiberciNíže naleznete přehled všech (pod)sbírek, které spravuje Severočeské muzeum v Liberci. Vzhledem k omezené kapacitě výstavních prostor, nutnosti ochrany cenných exemplářů i z mnoha dalších důvodů je ve veřejnosti přístupných expozicích vystaven jen zlomek všech sbírkových předmětů. Ostatní předměty jsou za přísně kontrolovaných podmínek dlouhodobě uloženy v depozitářích. Slouží ke studiu a výzkumu, případně mohou být zapůjčeny jiným muzeím. Pro případné další informace, týkající se konkrétních sbírek, se prosím obracejte na kurátory (správce) dotyčných fondů.

 Režim zpřístupnění podsbírek v období uzavření muzea

Nejzajímavější předměty pro vás postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz (případně použijte odkaz u konkrétní sbírky).1. ARCHEOLOGICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, zejména okresy Liberec a Jablonec n. N., ale i nálezy z Mělnicka, Jičínska, Mladoboleslavska, Českolipska, Děčínska atd.
Období: Pravěk až novověk.
Předměty: Kamenné a kovové artefakty, keramické nádoby a jejich fragmenty ze sídlišť i pohřebišť, osteologické nálezy, sklářská produkce apod. Sbírka archeologie, odborně vedená od poloviny padesátých let minulého století, se dnes řadí svým objemem artefaktů mezi středně velké sbírky v Čechách. Bohatý nálezový fond je rozšiřován především výzkumnou činností Severočeského muzea například na lokalitách Příšovice, Kruhy nad Jizerou, Markvartice, Hradec nad Jizerou, Starý Dub, Svijany, Loučná – Saň, Návarov, Děvín, Modlibohov, Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Karlova huť a Bedřichov.
Kurátor: P. Brestovanský


2. BOTANICKÁ
Území: Evropa, převážně býv. Československo
Období: 20. století
Předměty: herbářové položky vyšších rostlin (cca 30 tis.)
Kurátor: G. Leugnerová


3. DIAPOZITIVY
Území: Převážně Liberecký kraj a přilehlé oblasti, oblast Sudet, jiná místa i ze zahraničí tehdy, pokud jsou provázány s regionem (z činnosti institucí a spolků regionu, propojené s regionem osobou autora, původního majitele či zobrazovanou osobou).
Období: Vzhledem k původu souborů kopírujících dobové zaměření muzea je tematický rozsah velmi široký. Součástí sbírky jsou výukové a propagační diapozitivy vzniklé při činnosti různých institucí či spolků regionu, které zahrnují místopisné černobílé snímky z různých světových lokalit (např. nejvýznamnější stavby z hlediska dějin architektury) či snímky krajiny (z činnosti Alpského horského spolku), adjustované pro projekci, většinou v rozměrech 6 x 6 až 6 x 9 cm. Částečně se podařilo dochovat i diapozitivy z dokumentace lidové architektury severních Čech ze 40. let, kinofilmy či formátu 6 x 6 cm. Dále se jedná o dokumentační barevné snímky památek a událostí v regionu (LVT), ale i o umělecké ztvárnění krajiny – rovněž převážně rámované kinofilmy či svitkové filmy 6 x 6 cm. K autorům snímků patří významní fotografové regionu, např. Adolf Gahler, fotograf, horolezec a člen libereckého Alpského horského spolku, později fotografové Severočeského muzea Jan Kabíček, Iva Borisjuková či Jana Ducháčková, ale i odborní pracovníci muzea. Významným souborem jsou poetické krajinářské snímky Miloslava Kalíka.
Předměty: Nejstarší diapozitiv pochází z počátku 20. století a postupně je soubor doplňován až do současnosti. Základ tvoří několik samostatných souborů vznikajících v muzeu od počátku 20. století, kdy v souvislosti s tehdejším výukovým zaměřením muzea byly shromažďovány diapozitivy dokumentující vývoj architektury a uměleckých řemesel. Další velká skupina vznikala od počátku 60. let přímo z činnosti muzea, které v té době bylo součástí Krajského vlastivědného ústavu a bylo pověřeno fotodokumentací památkových objektů regionu. Diapozitivy byly vedeny v pomocné evidenci a na základě prověření a postupné inventarizace jsou od roku 2017 převáděny vybrané části do sbírkové evidence. Do sbírky budou rovněž zařazeny diapozitivy nalezené během inventarizací v jiných podsbírkách. Formou darů a nákupů jsou pak doplňována jak starší období, tak nedávná tvorba významných fotografických osobností regionu či zajímavé tematické soubory vztahující se k vymezené oblasti. Diapozitivy byly od samého počátku prezentovány při výukových programech a od 60. let v audiovizuálních programech muzea. Dnes doplňují různé oborové expozice a jsou prezentovány jako součást fotografických sbírek muzea.
Kurátor: A. Dařbujanová


4. DŘEVO - NÁBYTEK
Území: sbírka zahrnuje území celé Evropy (Španělsko, Francie, Anglie, střední Evropa, Itálie) i mimoevropská území (Japonsko, Čína, Indie, Přední Východ)
Období: starověk - 20. Století
Předměty: sbírka obsahuje nábytek nejrůznějšího charakteru (sedací, úložný, servírovací, pracovní), části staveb (dveře, portály aj.)
Kurátor: J. Virt


5. DŘEVO - SKULPTURY
Území: Soubor dřevěných soch pokrývá prostor střední Evropy a několika málo kusech mimoevropskou oblast (Japonsko, Čína)
Období: 15.-19. Století
Předměty: Vesměs figurální sochařská díla s církevní tématikou
Kurátor: Z. Hrabák


6. ELEKTRODESIGN
Území: Evropské státy a USA, převaha materiálu z území bývalé ČSR
Období: 20. století
Předměty: nejrůznější elektrospotřebiče pro domácnost i kancelář
Kurátor: K. N. Nováková / K. Rossmannová


7. ENTOMOLOGICKÁ
Území: Především území severních Čech, zejména Libereckého kraje, ale i jiné oblasti České republiky. V menší míře další země střední a jižní Evropy a Asie: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, státy bývalé Jugoslávie, Řecko, Turecko apod. Exotická fauna tropických oblastí je zastoupena pouze okrajově. Sbírka je průběžně doplňována vlastními sběry a záchrannými nákupy.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Suché preparáty hmyzu, zejména brouků (Coleoptera), motýlů (Lepidoptera), dvoukřídlých (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera) a křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha), ostatní řády jsou zastoupeny v menším množství. Sbírka zahrnuje několik paratypů. Sbírka dokumentuje vývoj entomofauny Liberecka od přelomu 19. a 20. století po současnost. Obsahuje dokladové exempláře druhů, např. motýlů, které se v tomto území vyskytovaly v první polovině 20. století a postupně odtud vymizely; mnohé z nich patří k vyhynulým nebo kriticky ohroženým na celém území České republiky. Sbírka tedy slouží mj. k dotváření pohledu na vývoj přírodního prostředí za uplynulé století v souvislosti se změnami tradičního hospodaření v krajině.
Kurátor: P. Vonička


8. ETNOGRAFICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: České země s důrazem na severní Čechy a Liberecko.
Období: Poslední třetina 18. století až 1. polovina 20. století. Sbírka založena PhDr. Josefem V. Scheybalem, etnografem, historikem umění, malířem a kreslířem, jenž nastoupil do Severočeského muzea v Liberci r. 1965.
Předměty: Lidový nábytek a plastika, modely lidových staveb, podmalby na skle, betlémy, devocionálie, rukopisné modlitby, národopisné kresby Josefa V. Scheybala, zemědělské a textilní nářadí, řemeslné nástroje, kuchyňské náčiní, dýmky, svítidla, pernikářské formy.
Kurátor: J. Stěhulková


9. FAŠISMUS
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko; Československo, Německo, Evropa.
Období: 1938–1945, 1946 – 60. léta 20. století
Předměty: Nacistická literatura, písemný a fotografický materiál, trojrozměrné předměty – odznaky, vyznamenání, prapory, součásti uniforem ad. Převod z bývalého Muzea boje proti fašismu v Liberci.
Kurátor: L. Lacina


10. FEUDALISMUS
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Území habsburské monarchie, především Čechy a Rakousko, s důrazem na severní Čechy a Liberecko.
Období: Převážně od poloviny 18. století až do poloviny 19. století, nejstarší sbírkové předměty z 13. století. Sbírka založena po druhé světové válce z fondů historického oddělení bývalého Severočeského průmyslového muzea v Liberci, vlastivědného muzea města Liberce, zrušených muzeí v Chrastavě, Novém Městě pod Smrkem, z koupí a darů. Sbírku začala systematicky zpracovávat roku 1972 Libuše Bílková, prom. hist..
Předměty: Kamenické články, modely zbraní a staveb, materiály k činnosti cechů, písemné materiály
Kurátor: J. Stěhulková


11. FOTOGRAFIE HISTORICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně Liberecký kraj, oblast sudetské župy, dále místa (i zahraniční), která mají vazbu na sledovanou oblast.
Období: Od poloviny 19. stol. (1866 nejstarší datovaný snímek Liberce) do současnosti. Sbírka byla vytvořena v 60. letech z části původních sbírek muzea, souborů ze zrušených vlastivědných muzeí (Liberec, Chrastava, Nové Město p. S.), svozů uložených na Sychrově a z Muzea boje proti fašismu. Doplňována je fotografiemi dokumentárního charakteru současných libereckých fotografů.
Předměty: Fotografie místopisné – i vizitky a kabinetky, zpočátku sem zařazeny reprodukce fotografií, společenské fotografie, dokumentace významných událostí, fotografie osobností regionu – i alba z cest, legionářský soubor, nacistická propagační fotografie. Autoři: W. F. Jantsch, J. Hoffmann, F. Stracke, A. Gahler, J. Šimon, Z. Feyfar, ze současných V. Toužimský, K. Čtveráček Jr., Š. Pikous; mnohé fotografie amatérské.
Kurátor: A. Dařbujanová


12. GOBELÍNY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Francie, Belgie, Nizozemí, Slovensko
Období: Od středověku do současnosti.
Předměty: Podsbírka obsahuje historické tapiserie ze 16. až 19. století, z oblasti západní Evropy, a novodobé tapiserie, autorské nástěnné paličkované a šité krajky, artprotisy a textilní intarzie od významných českých a slovenských textilních výtvarných umělců ze 20. století. Materiály: bavlna, vlna, hedvábí, len, konopí, sisal, syntetika, kov.
Kurátor: A. Pomothy


13. GRAFIKA
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Liberecko, Československá republika, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, Německo, Evropa
Období: 18. – 20. století.
Předměty: Vedutní, žánrové a portrétní grafické listy, mapy, plány.
Kurátor: P. Šťovíčková


14. KABINET FOTOGRAFIE
Území: Rakousko-Uhersko, Československo a ČR, Německo, Švýcarsko a Itálie.
Období: Nejstarší fotografie jsou z 50. let 19. století. Kabinetky a vizitky jsou z 80. let 19. století až do 20. let 20. století. Několik fotografií je z 20. – 40. let 20. století, početné jsou práce od konce 60. let až do současnosti.
Předměty: Mezi nejstarší fotografie v této sbírce patří daugherotypie, ferrotypie, ambrotypie a autochromové desky. Nejpočetnější jsou vizitky a kabinetky z období 1880–1915. Sbírka zahrnuje i fotografie F. Drtikola, J. Sudka a M. Háka. Z fotografií 2. pol. 20. století jsou zastoupeny hlavně krajinářské fotografie mnoha českých autorů (např. J. Havel, J. Pohribný, J. Pikous, M. Švolík, P. Baňka, V. Heckel a mnozí další), zhotovené pro soutěžní výstavy Štít Viléma Heckela v letech 1973–1988. Sbírka zahrnuje i mnoho fotografií českých autorů z 60. – 80. let (např. K. Plicka, R. Fejfar, T. Kuščinský aj.). Hojně jsou ve sbírce svými fotografiemi zastoupeni také autoři, kteří se v letech 1962–1969 sdružili v libereckém Studiu výtvarné fotografie (V. Boháč, J. Bartoš, V. Dlouhý, V. Hanzl, J. Kabíček, M. Kalík, Č. Krátký, J. Pikous, J. Plátek, L. Postupa a další). V posledních dvaceti letech je tato sbírka cíleně dle možností rozšiřována o fotografie autorů a témat se vztahem k Libereckému kraji (K. Došek, J. H. Honzík, J. Jiroutek, J. Pikous ml., V. Špilar a další).
Kurátor: L. Lukuvka


15. KACHLE A DLAŽDICE
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Asie.
Období: Nejstarším předmětem ve sbírce je gotický komorový kamnový kachel z Ústí nad Labem z 1. poloviny 15. století, nejmladší kachle pocházejí z konce 19. století.
Předměty: Sbírka kachlů a dlaždic v současné době čítá 530 předmětů. V kolekci jsou zastoupeny španělské kachle z 15. – 17. století, italské vlisky z 16.století, barokní dlaždice z Německa, Švýcarska, Nizozemí, Francie, Čech i Moravy. Velice krásnou kolekcí je soubor perských kachlí z 15. a 16. století. 19. století je zastoupeno kolekcí anglické firmy Minton a produkcí moravské firmy z Kopřivnice.
Kurátor: P. Šťovíčková


16. KAPITALISMUS
Území: Rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, Německo, Československá republika, Evropa
Období: 1848–1945
Předměty: Předměty různého charakteru – období 1848–1945 – kromě položek zařazených do specializovaných předmětových fondů; dvojrozměrné předměty – knihy, periodika, písemné a tištěné dokumenty – vyhlášky, nařízení, volební materiály, plakáty, potravinové lístky, legitimace ad.; trojrozměrné předměty – uniformy, zbraně, sklo, upomínkové předměty, hudební automaty, hudební nástroje, hračky a hry, školní pomůcky, brýle, fotoaparáty ad. Sbírku tvoří předměty ze starých muzejních fondů, z bývalého městského muzea (Heimatsmuseum), bývalých muzeí v regionu – Jablonecko, Sychrov, Chrastava, Nové Město pod Smrkem, Muzea boje proti fašismu v Liberci, převody z muzea v Jablonci nad Nisou, knihovny Severočeského muzea, koupě, dary, sběry.
Kurátor: L. Lacina


17. KOŠÍKÁŘSTVÍ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Japonsko, Čína, Evropa.
Období: 19. až 20. století.
Předměty: Podsbírka zahrnuje malou kolekci dekorativních košíků, váz, slaměných intarzovaných krabiček, dále slaměné ošatky, košíky na ruční práce, rohože, prostírky a podnosy z 19. století. Některé předměty zakoupeny ze světové výstavy ve Vídni v roce založení Severočeského muzea v Liberci (1873). Materiály: bambus, štípané tropické traviny, sláma, textil.
Kurátor: A. Pomothy


18. KOVY - CÍN
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Sbírka zahrnuje především oblast střední Evropy (Čechy, Morava, Slezsko, Německo, Rakousko), západní Evropy (Holandsko, Franice, Anglie, Švýcarsko) a mimoevropské oblasti (Čína, Japonsko)
Období: 16.-20. Století
Předměty: Stolní nádobí, cechovní a církevní nádobí a náčiní
Kurátor: J. Virt


19. MEDAILE
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Liberecko a Jablonecko, Rakousko-Uhersko, Německo, Francie, Itálie a další evropské státy.
Období: Nejstarší předměty jsou z konce 17. století. Většina sbírky je tvořena předměty z konce 19. století a první třetiny 20. století. Početně je zastoupena česká medaile 2. pol. 20. století až do současnosti.
Předměty: Medailony, poutní medaile, spolkové a zájmové, autorská tvorba z přelomu 19. a 20. století: J. Ch. Christelbauer, A. Neuberger, R. Tautenhayn, A. R. Weinberger, I. B. Pichl, J. Neubauer, A. Dörr, L. Hujer, A. Hartig, Fr. Anýž, O. Španiel, J. Horejc, M. Beutler, A. Peter, J. Šejnost a jiní. Jsou zde také skleněné, porcelánové, plastové a galvanoplasticky zhotovené medaile, dále sádrové modely k autorským medailím (F. Pavlů). Početně jsou zde v průřezu zastoupeni čeští medailéři druhé pol. 20. století (J. Harcuba, V. Housa, Z. Kolářský, L. Kozák, M. Knobloch, M. Mlynář a další). Od r. 1990 jsou preferováni autoři z Libereckého kraje (J. Dostál, V. Dostál, J. Hásek, P. Horák, J. Lukáš, J. Oplištil), ale ve sbírce jsou i nové práce dalších významných autorů z ČR. Pravidelně doplňujeme i ražby z České mincovny, Znaku Malá Skála a od r.1998 také absolventské práce VOŠ oboru Ražená mince a medaile v Jablonci n. N.
Kurátor: K. N. Nováková / Z. Hrabák


20. MINERALOGICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně území severních Čech, zejména Libereckého kraje, ale i jiné oblasti bývalého Československa. Okrajově jsou též zastoupeny sběry z jiných zemí či světadílů.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Vzorky minerálů a hornin. Sbírka dokumentuje geologické složení severních Čech, obsahuje charakteristické horniny a minerály zdejšího regionu, zastoupeny jsou i méně obvyklé minerály či horniny. Do sbírky patří i mnohé atraktivní minerály z různých lokalit celého světa. V současnosti se sbírka prakticky nerozšiřuje, protože v muzeu není zaměstnán geolog.
Kurátor: M. Pudil


21. NEGATIVY
Území: Převážně Liberecký kraj, bývalý Severočeský kraj a přilehlé oblasti, oblast Sudet, jiná místa i ze zahraničí tehdy, pokud se týkají sledované oblasti (události celostátního charakteru, propojení osobou autora, původního majitele či zobrazovanou osobou).
Období: Soubor negativů zahrnuje skleněné desky, ploché i svitkové filmy v rozměrech od kinofilmu po negativy 18 x 24 cm. Podle velikosti jsou negativy rozděleny do číselných řad. Tematicky jsou výrazně zastoupeny památky a lidová architektura regionu, na čemž se vedle muzejních fotografů Jiřího Vlasáka, Jana Kabíčka, Ivy Borisjukové a Jany Ducháčkové výrazně podílel také etnograf a konzervátor památkové péče Josef V. Scheybal či archeolog Jaroslav Kaván, v 60. letech ředitel muzea. Pro badatele důležitou skupinu tvoří i negativy pořízené od 50. do 90. let při dokumentaci regionálního průmyslu, dnes již většinou zaniklého. Významnou část tvoří negativy pořízené pracovníky muzea, zejména historikem Milanem Mazánkem, při dramatických událostech let 1968 a 1969. Tyto negativy byly z části zabaveny v roce 1969 Státní bezpečností a do sbírek muzea se vrátily až po roce 1989. Mezi negativy získanými z tvorby dřívějších fotografů regionu je třeba vyzvednout soubory turnovského fotografického ateliéru Jana Šimona, libereckého fotografa a profesora reálného gymnázia dr. Rudolfa Ginzela či Franze Weiße, který dokumentoval lidovou architekturu severních Čech ve 40. letech. V posledních letech byly získány např. soubory negativů libereckého Šimona Pikouse, který zachytil povodně v roce 2003.
Předměty: Nejstarší negativy pochází z 90. let 19. století a postupně je soubor doplňován až do současnosti. Základ tvoří negativy vzniklé z činnosti pracovníků muzea. Tento soubor začal vznikat v závěru 40. let 20. století, kdy v muzeu vzniklo fotografické oddělení, jehož úkolem – kromě fotodokumentace sbírek bylo i průběžné zachycování událostí a objektů na Liberecku. V souvislosti se vznikem Krajského vlastivědného ústavu, do něhož bylo muzeum začleněno, se tato činnost rozšířila nejdříve na Liberecký kraj a později na celý tehdejší Severočeský kraj. V tomto rozsahu pokračovala fotografická činnost až do prvních let 21. století. Negativy byly vedeny v pomocné evidenci a na základě prověření a postupné inventarizace jsou od roku 2017 převáděny vybrané části do sbírkové evidence. Do sbírky budou rovněž zařazeny negativy nalezené během inventarizací v jiných podsbírkách. Formou darů a nákupů jsou pak doplňována zejména starší období či fotodokumentace nedávných významných událostí dosud ve sbírkách nedostatečně podchycených. Soubor doplňuje různé oborové expozice, je prezentován jako součást fotografických sbírek muzea i na samostatných monotématických výstavách.
Kurátor: A. Dařbujanová


22. NIŽŠÍ ROSTLINY
Území: převážně bývalé Československo
Období: 20. století
Předměty: herbářové položky (lišejníky, houby, mechorosty), cca 3 tis.
Kurátor: G. Leugnerová


23. NUMIZMATICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Česká republika, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, Evropa několik kusů mincí z Asie (Čína, Indie, Japonsko, Malajsie), několik kusů mincí z Afriky (Egypt, Maroko, Tunis), několik kusů mincí z Ameriky (USA, Kanada, Mexiko, Argentina, Brazílie, Guatemala, Chile, Uruguay). Od roku 1990 se sbírka doplňuje nákupy mincí československých a českých a českých mincí ražených od roku 1993 v mincovně v Jablonci nad Nisou.
Období: Převážně 19. a 20.století, 4 ks antických mincí.
Předměty: Mince, Au, Ag, obecné kovy
Kurátor: T. Trávníček


24. OBECNÉ KOVY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: sbírka zahrnuje celou Evropu (Španělsko, Francie, Anglie, střední Evropa, Rusko, Balkán) i mimoevropská území (Japonsko, Čína, Indie, Přední Východ)
Období: 7. stol. Př. Kr. - současnost
Předměty: nejrůznější druhy nádob a náčiní z kovů, cechovní a církevní předměty, stavební a nábytková kování a části, svítidla všeho druhu - materiálově v rozmezí obecných kovů (železo, litina, bronz, mosaz, měď, zinek, olovo, alpaka aj.)
Kurátor: J. Virt


25. OBRAZY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Liberecko, Česká republika
Období: 19. a 20. století, několik kusů z 18. století.
Předměty: Olejomalby na plátně, dřevě, plechu, pastely. Obrazy starého Liberce a dalších míst v regionu, hodnoty spíše dokumentární než umělecké. Portréty představitelů města a libereckých měšťanů od libereckých umělců. Sbírka 41 střeleckých terčů libereckých střelců. Obrazy s náboženskou tematikou. Různé veduty a portréty.
Kurátor: Z. Hrabák


26. ODZNAKY A VYZNAMENÁNÍ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko; území Rakousko-Uherska, Německa; dnešní Česká republika, Evropa.
Období: Převážně 20. století.
Předměty: Sbírku tvoří předměty (odznaky a vyznamenání) ze starých muzejních fondů, bývalého muzea v Chrastavě, Muzea boje proti fašismu v Liberci, sběrů, příležitostných koupí a darů – Schlaraffia, první světová válka, druhá světová válka, období Rakousko-Uherska, Československa, České republiky; stranické, členské, spolkové, propagační, sportovní, příležitostné.
Kurátor: L. Lacina


27. PALEONTOLOGICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně území Čech, zejména oblasti Kladenska, Rakovnicka, Žacléřska a Ostravska. Okrajově jsou též zastoupeny sběry z jiných zemí.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Otisky rostlin či živočichů, fosilní nálezy částí rostlin a živočichů. Sbírka dokumentuje složení prvohorní flory výše uvedených oblastí. Zahrnuje charakteristické zástupce flory i fauny různých geologických období zastoupených na území Čech. V současnosti se sbírka nerozšiřuje, protože v muzeu není zaměstnán paleontolog.
Kurátor: M. Pudil


28. PAMÁTNÍK JIŘÍHO HARCUBY
Území: Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR, Liberecký kraj
Období: Podsbírka dokumentuje období od konce 19. století po současnost. Základem podsbírky je dochovaná dílna brusiče a rytce skla v autentické podobě z konce 19. století s původním vybavením. Objekt sám má bohatou historii, avšak velká část podsbírky zahrnuje památky dokládající historii rodiny Harcubů – osobní předměty Josefa Harcuby (otce Jiřího Harcuby) a jeho manželky a zejména pak předměty z druhé poloviny 20. století – období, kdy rodina sklářského výtvarníka a rytce Jiřího Harcuby objekt obývala a užívala. Podsbírka Památníku Jiřího Harcuby dokládá nejen historii rodiny sklářských výtvarníků – rytců a brusičů z daného regionu, ale je zároveň odrazem dějin pohraničí Československého státu 20. století.
Předměty: Podsbírka zahrnuje předměty osobní povahy – rodinné fotografie, písemné dokumenty, negativy, účetní knihy, významnou částí je také obsáhlá knihovna s knihami bibiofilského rázu v několika jazycích čítající několik set svazků a četnou sbírku historických map. Předměty a dokumenty jako např. sbírka bankovek z různých období, doklady o majetkových poměrech členů rodiny, pracovní knížky a žádosti o uznání československého občanství apod. patří nejen k historii rodiny žijící v československém pohraničí, ale zároveň ilustrují dějinný vývoj československé společnosti v průběhu 20. století. Dobové zařízení domu pochází z rozmezí let 1900–1990 a obsahuje kromě historických kusů nábytku i četné dobové elektrospotřebiče, dobové osvětlení, předměty denní potřeby a nádobí. Součástí podsbírky jsou i předměty uměleckého charakteru – obrazy, kresby, vzorníky ornamentů, sádrové modely, plastiky, studijní práce, návrhy a předlohy pro pozdější zpracování dutého foukaného skla a medailí. Podsbírka obsahuje také množství skleněného materiálu, dosud nezpracovaného, stejně jako řadu skleněných objektů a součásti nápojových souborů, které jsou dílem Josefa nebo Jiřího Harcuby. Hlavní a nejvýznamnější součástí podsbírky je originální zařízení brusírny skla a rytecký stroj s kompletním příslušenstvím z konce 19. století. Toto vybavení je ve svém uceleném stavu důležitým dokladem o vývoji broušení a zpracování skla v daném regionu, potažmo v historii sklářského průmyslu v Čechách. Původní zařízení v nezměněné podobě je unikátní i v celoevropském kontextu.
Kurátor: K. Rossmannová


29. PAPÍROVÁ PLATIDLA
Území: Především rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, ČSR, protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, ČSSR, ČR, Rakousko, Německo.
Období: Sbírka zahrnuje papírová platidla z 18., 19. a 20. století.
Předměty: Převážnou část sbírky tvoří papírové bankovky. Vyskytují se zde ale také bankovky tištěné na textilie, cenné papíry a několik mincí.
Kurátor: T. Trávníček


30. PLAKÁTY
Území: Střední Evropa. Převážně Německo, Francie, Čechy a Rakousko.
Období: Zhruba třetinu sbírky tvoří secesní plakáty a plakáty z let 1889-1918, více než polovinu pak plakáty z 50.-80. let 20.století. Méně zastoupeny jsou plakáty dokumentující období v rozmezí let 1918-1950. Iniciátorem sbírky v tehdejším Severočeském průmyslovém muzeu byl historik umění dr. Gustav E. Pazaurek, jenž zde jako kustod působil v letech 1892-1905. S jeho odchodem skončila doba intenzivního sběru plakátů, které však ve větším množství docházely do muzea až do roku 1910. V dalším období byly plakáty získávány pouze příležitostně, a to výhradně jako reklamní materiál. Kolekci plakátů kriticky utřídil, uspořádal a zavedl jako sbírkový fond až dr. J. V. Scheybal, působící v Severočeském muzeu v letech 1965-1988. Zásluhou dalšího kurátora sbírky, dr. Z. Hrabáka, se tato významně rozšířila o československý filmový plakát a začala být znovu doplňována nákupy materiálem dokumentujícím období mezi dvěma světovými válkami.
Předměty: Plakáty výstavní, reklamní, propagační a filmové (litografie, knihtisk, ofset).
Kurátor: Z. Hrabák


31. POHLEDNICE
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně severní Čechy s důrazem na oblast Libereckého kraje, CHKO Jizerské hory a Krkonošský národní park, dále přilehlé pohraničí sousedních zemí a jiné lokality – i zahraniční, pokud jsou ve vztahu k sledované oblasti (např. adresát).
Období: Od vzniku pohlednice – nejstarší z r. 1892 – do současnosti. Sbírka vznikla v 70. letech 20. století v souvislosti s výzkumem etnografa PhDr. J. V. Scheybala, později byla přičleněna sbírka G. Seegera (v muzeu od r. 1905) a soubory z poválečných svozů. Doplňována je současnou tvorbou.
Předměty: Z hlediska techniky dokumentuje sbírka vývoj od litografie do současnosti, nachází se zde několik fotochromií, plastických tisků i stereoskopických pohlednic a kombinovaných technik, časté jsou fotopohlednice. Tematicky převažují místopisné pohlednice, dále zde jsou propagační a gratulační lístky, pohlednice osobností a historických událostí.
Kurátor: A. Dařbujanová


32. PORCELÁN A KERAMIKA
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Amerika, Asie
Období: Sbírka keramiky a porcelánu patří k nejstarším sbírkám v Severočeském muzeu. Nejstarší předměty pocházejí z období antiky, nejmladší byly vyrobeny v roce 2011.
Předměty: Původní základ vytvořený sběratelem a mecenášem baronem Heinrichem von Liebiegem se rychle rozrůstal o přírůstky z aukcí a z pravidelných nákupů u starožitníků takřka po celé Evropě. O rozšíření sbírky se zasloužil první placený kustod architekt W. D. Vivié, arch. Albert Hofman a samozřejmě v neposlední řadě dr. Gustav E. Pazaurek. Jejich soustředěnou prací vznikla unikátní kolekce renesanční italské majoliky, německé kameniny se solnou glazurou, barokní delftské a francouzské fajáns, rokokového míšeňského, vídeňského a berlínského porcelánu, empírové wedgwoodské kameniny, asijské kolekce zastoupené nejpočetněji japonskou a čínskou keramikou a vynikajícími doklady secesní tvorby z celého světa. Kolekce je soustavně doplňována o tvorbu současných výtvarníků a designérů.
Kurátor: P. Šťovíčková


33. PRAPORY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko; území dnešní České republiky.
Období: 19. a 20. století; větší část položek z období cca 1875–1938
Předměty: Prapory, vlajky, korouhve – politické, spolkové, školní ad.; součásti praporů – žerdi, stuhy. Sbírku tvoří především položky převedené z bývalého Městského muzea (Heimatsmuseum) a ze zrušených muzeí na Liberecku (Chrastava, Nové Město pod Smrkem) a Jablonecku.
Kurátor: L. Lacina


34. PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ
Území: Liberecko, Česká republika, Evropa
Období: Podsbírka dokumentuje zejména období počátků průmyslové výroby, postupující industrializaci a nástup nových technologií, zejména od 2. poloviny 18. století do současnosti. Velká část sbírky je zaměřena také na období I. a II. světové války a 50. léta 20. století.
Předměty: Podsbírka zahrnuje předměty a k nim se vztahující výkresovou dokumentaci s vazbami na průmyslovou výrobu, industrializaci a nástup nových technologií, zejména v období od 2. poloviny 18. století do současnosti. Předměty této podsbírky dokumentují vývoj průmyslu, techniky, technologií a typických pracovních postupů v manufakturní a průmyslové výrobě různých odvětví. Sbírka dokumentuje i pracovní využívání lidských zdrojů v období II. světové války a v 50. letech 20. století pro průmyslovou výrobu. Součástí sbírky jsou i předměty dokumentující vývoj techniky, použité v sídelních aglomeracích Libereckého kraje, například městské vodovodní, kanalizační a energetické sítě, telekomunikace a další. Sbírkové předměty pocházejí z celé oblasti Libereckého kraje, zvláště se zaměřením na zdejší významné průmyslové lokality. Hlavní oblasti zájmu sběru předmětů a technické a technologické dokumentace k jednotlivým tématům v Libereckém kraji:- historický vývoj technologií, techniky a výroby cílený především na předměty s povahou významných hmotných dokladů (důležité vynálezy, patenty, výrobní prostředky a technická zařízení) všech odvětví zdejší průmyslové výroby - dějiny hornictví – starší časový přesah - industriální archeologie- zbrojní průmysl a specializovaná válečná výroba v období II. světové války s širšími evropskými souvislostmi- vodárenství a nakládání s přírodními zdroji- energetika- sdělovací technika a telekomunikace.
Kurátor: I. Rous


35. PŘEDLOHY
Území: Soubor vznikl ve střední Evropě, obrazové předlohy mapují umění převážně z Evropy, Asie a Ameriky.
Období: Rozsáhlý soubor předlohových listů - reprodukcí celých uměleckých a uměleckořemeslných děl nebo jejich detailů, vznikal od poloviny 19. století do 20. let 20. století pro potřeby řemesla, průmyslu a výuky. Muzejní knihovníci je často vybírali z předem nakoupených publikací, lepili je na kartony velkých formátů a rozdělovali do jednotlivých krabic podle tématu. Takto vytvořené přehledy pak doplnily tehdy tematicky dělenou muzejní knihovnu a byly hojně využívány nejen odbornými pracovníky jako srovnávací materiál, ale i jako studijní materiál pro studenty uměleckoprůmyslových škol v bývalé oblasti Sudet či jako předlohy k výrobě pro umělecké řemeslníky. Tyto předlohy vznikaly v mnoha knihovnách uměleckoprůmyslových muzeí a řada z nich již má tyto předlohy zapsány v CES jako sbírku. Rozsáhlý fond, který byl řadu let rozptýlen mezi Uměleckohistorické oddělení a muzejní knihovnu je většinově zachován v původních krabicích s původním označením. Fond předloh nebyl v minulých desetiletích příliš vhodně uložen a proto je v současné době znovu scelován a ukládán do nových klimatizovaných prostor. Předlohy by měly v budoucnosti sloužit jako studijní materiál pro odbornou, ale i laickou veřejnost, počítáme s jejich odborným vyčištěním a digitalizací.
Předměty: Soubor umělecko řemeslných předloh je tvořen kartony o rozměrech 60 x 40 cm a 50 x 32 cm, na kterých jsou nalepeny dle tématu papíry s ocelorytinami detailů i celých uměleckých děl z oblastí uměleckého řemesla, malířství, sochařství a architektury. Tyto kartony jsou dle tématu rozděleny do krabic zhotovených z plátna a lepenky.
Kurátor: F. Zverková


36. SÁDRA - PLASTIKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: plastiky ze sádry a kovů z oblasti Evropy (Čechy, Německo, Francie)
Období: 19.a 20. stol.
Předměty: volné plastiky ze sádry a kovů a sádrové odlitky předmětů užitého umění
Kurátor: Z. Hrabák


37. SKLO
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Asie, Amerika
Období: Od starověku do současnosti
Předměty: Nádoby, reliéfy, vitráže, malby na skle, plastiky, umělecké objekty
Kurátor: O. Palata


38. SOCIALISMUS
Území: Převážně oblast okresu Liberec, částečně Jablonecko, dále místa mající souvislost s danou oblastí (např. družební města).
Období: Od 9. 5. 1945 až do rozpadu československé federace 31. 12. 1992. Sbírka byla založena v 60. letech, několikrát se měnilo její označení, od r. 1999 po oddělení nového fondu soudobých dějin nese nejvíce používaný název socialismus.
Předměty: Charakter sbírky je silně ovlivněn původním záměrem dokumentovat budování a úspěchy socialismu – propagační předměty, letáky a plakáty, knihy, časopisy, potravinové lístky, legitimace; dále soubory lisovaného skla, fotoaparáty, školní pomůcky, uniformy, sportovní potřeby. Cenné materiály se zachovaly k událostem let 1968–1969 i k roku 1989 (letáky, ručně psané plakáty, zvukové a filmové nahrávky). Liberecký průmysl dokumentují vzorníky a propagace výrobků, důležitý je soubor modelů ze Stavoprojektu.
Kurátor: L. Lacina


39. SOUDOBÉ DĚJINY
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko; Česká republika
Období: Od vzniku České republiky 1. 1. 1993
Předměty: Do roku 2012 převážně tištěný a fotografický materiál, sledující regionální dějiny po roce 1992; dokumentace voleb, regionálních společenských a sportovních aktivit ad.
Kurátor: L. Lacina


40. STARÉ TISKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Morava, Evropa.
Období: Sbírka byla budována především jako soubor renesanční a barokní slepotiskové vazby. V současné době čítá 1905 svazků od 15. do 20. století, z toho 64 rukopisů a 8 inkunábulí.
Předměty: Mezi nejstarší předměty patří zlomky antifonáře a dvou graduálů z poloviny 15. století. Součástí sbírky jsou i české tisky z 16. – 18. století, mezi kterými nalezneme několik exemplářů Melantrichovy Bible české vydané v roce 1556 a 1557 (I. a II. vydání) nebo známé 1. vydání Itinerarium Sacrae Scripturae vydané Danielem Adamem z Veleslavína v Praze v roce 1592, komplet šesti dílů Bible Kralické ze 16. století nebo Herbář aneb Bylinář od Ondřeje Mathioliho z roku 1596. Z cizojazyčných tisků jsou ve sbírce zastoupeny nejpočetněji bible a různé církevní texty. Z odborných knih vynikají soubory architektonických knih, mědirytů, knihy lékařské nebo např. oblíbené Merianovy topografie. Velice cennou částí sbírky jsou také rukopisné kronikářské záznamy a památníky z cest.
Kurátor: P. Šťovíčková


41. ŠPERKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Rakousko-Uhersko, Německo a ČR. Dále v menší míře i ostatní evropské země, zejména Holandsko, Itálie, Francie, Norsko, Polsko aj. Zastoupeny jsou i předměty z Japonska a jiných zemí Dálného Východu.
Období: Od 6. stol. př. n. l. až do současnosti. Nejhojnější jsou předměty z 19. a 20. století.
Předměty: Sbírka zahrnuje převážně šperky a předměty z drahých kovů. K nejstarším patří předměty denní potřeby a šperky z období starověkého Říma a několik románských a gotických liturgických předmětů a šperků z oblasti celé Evropy. Jsou zde hojně zastoupeny příbory od období renesance až do 2. poloviny 20. století a mnohé další předměty a nádoby používané ke stolování, převážně ze stříbra nebo postříbřených obecných kovů. Významně jsou zde od období renesance zastoupeny i toaletní soupravy a potřeby, psací soupravy, pečetidla, solitérní broušené kameny, dózy, flakony, neceséry, kapesní hodinky, knižní kování a malované miniatury. Je zde i velká sbírka galvanoplastických kopií nádob a reliéfů zhotovených dle Římských a renesančních předloh v 19. století. Významně je zastoupena také stříbrnická produkce Wiener Werkstätte. Sbírka obsahuje japonské vlasové jehlice a mečové záštity (cuby) a další předměty z oblasti Dálného východu. Sbírka zahrnuje všechny typy šperků od období gotiky až po současnost – prsteny, řetězy, opasky, náušnice, náramky, náhrdelníky a brože z mnoha evropských, ale i asijských destinací. Početně je zde zastoupen také lidový šperk z mnoha oblastí Evropy, dále bižuterie a bižuterní polotovary. Významnou součástí sbírky je také studentský šperk z 20. a 21. století z odborných škol v Jablonci n. N., Turnově, Železném Brodě a Katedry designu TUL. Nedílnou součástí sbírky je také významná kolekce současného českého autorského šperku, cíleně vytvářená od 70. let 20. století.
Kurátor: K. N. Nováková / K. Rossmannová


42. TEXTIL
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Asie, Amerika, Afrika.
Období: Od 4. století do současnosti.
Předměty: Kolekce fragmentů koptských tkanin ze 4. – 7. století, soubory orientálních koberců, liturgických textilií, vzorků tkanin, sametů, tisků, výšivek a krajek, dále skupiny dámských, pánských a dětských oděvů, módních doplňků a spodního prádla a bytový textil z období od středověku do současnosti. Materiál: bavlna, hedvábí, len, vlna, konopí, viskóza, dracoun, syntetická vlákna, kůže, dřevo, kov, sklo.
Kurátor: D. Breuerová


43. UMĚLECKÉ HODINY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Sbírka Umělecké hodiny svým rozsahem zastoupených předmětů pokrývá území takřka celé Evropy. Zvláště početněji jsou zastoupeny hodiny vyrobené na území Německa, Francie, Rakouska-Uherska a Československa. Několik kusů pochází i z nizozemské a anglické produkce.
Období: Nejstarší hodiny pocházejí z Německa z počátku 17. století a tvoří tak nejstarší exponáty této sbírky. Dalšími typy hodin ve sbírce zastoupenými jsou věžovité, horizontální a talířové nástěnné hodiny z 18. století. Ve sbírce převažují hodiny zejména ze století 19. a první třetiny století 20. V poslední době byla sbírka také doplněna několika kusy nástěnných hodin, budíků a náramkových hodinek z 2. poloviny 20. století.
Předměty: Nalézá se zde několik kusů nástěnných věžových hodin z počátku 17. století. Mezi nejvzácnější a nejstarší kusy sbírky zároveň patří horizontální hodiny české i německé provenience, dále talířové nástěnné hodiny, pilové hodiny z 18. století, několik kusů obrazových hodin z 19. stol. Ve sbírce převažují zejména sloupkové stolní hodiny z 1. pol. 19. stol., najdeme zde i dva kusy hodin zhotovených ve stylu francouzského neorokoka. Mezi pozoruhodné kusy patří figurální hodiny z míšeňského porcelánu a několik hodin z období secese. Zastoupena je zde i běžnější produkce nástěnných pendlovek, kukaček aj., dále několik kuchyňských hodin z 30. a 40. let 20. století a sbírka je doplněna i několika kusy budíků, stolních, nástěnných hodin a poměrně početnou kolekcí náramkových hodinek z 2. poloviny 20. století.
Kurátor: K. N. Nováková / J. Virt


44. UŽITÝ DESIGN
Území: Sbírka zahrnuje území Evropy s převahou výrobků z území bývalé ČSR
Období: 20. Století
Předměty: sbírka obsahuje předměty domácí potřeby, kancelářské předměty, části vybavení domácností a budov
Kurátor: K. N. Nováková / K. Rossmannová


45. VZORNÍKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa.
Období: 19. a 20. století.
Předměty: Vzorník návrhů secesních papírových tapet s barevnými variacemi od profesora Otto Eckmanna z roku 1898, sbírka originálních návrhů a litografií vázaných koberců z bývalé firmy I. Ginzkey ve Vratislavicích nad Nisou z let 1896–1906. Materiál: papír.
Kurátor: A. Pomothy


46. ZBRANĚ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Sbírka zahrnuje celé území Evropy (Španělsko, Francie, Anglie, Německo, Itálie, střední Evropa, Rusko, Balkán) i mimoevropské kultury (Afrika, Přední Východ, Indie, Čína, Japonsko)
Období: od 14. stol. - 20. stol.
Předměty: chladné i palné zbraně, zbroj, součásti zbraní (hlavně, zámky), vybavení(kleště na litá kulí, zkoušečky střelného prachu aj.)
Kurátor: J. Virt


47. ZOOLOGICKÁ
Území: Především území severních Čech, zejména Libereckého kraje, ale i jiné oblasti České republiky. Exotická fauna tropických oblastí je zastoupena pouze okrajově, zejména skupinou Mollusca. Sbírka je průběžně doplňována vlastními nálezy či dary.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Dermoplastické preparáty ptáků a savců, balky drobných savců a ptáků, vajíčka ptáků, ulity měkkýšů (Mollusca). Sbírka dokumentuje vývoj fauny obratlovců severních Čech od zač. 20. století po současnost. Obsahuje dokladové exempláře většiny zdejších druhů savců a ptáků, z nichž mnohé se v tomto území již nevyskytují vůbec či jen velmi vzácně. Sbírka tedy slouží mj. k dotváření pohledu na vývoj přírodního prostředí za uplynulé století v souvislosti se změnami tradičního hospodaření v krajině. V současné době je rozšiřování sbírky již spíše nahodilé, poněvadž nelze živočichy záměrně usmrcovat pouze z důvodů dokladování. Dokladování probíhá fotodokumentací či jinými podobnými metodami.
Kurátor: M. Pudil


 


Otevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

» více...


Krajský úřad Libereckého kraje

Severočeské
muzeum v Liberci
je příspěvkovou
organizací
Libereckého kraje


» vypnout pozadí…

 

© 2004-2020 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 07.01.2021 19:42:55