Severočeské muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
EXPONÁT MĚSÍCE

Kávový servis (součást setu Lilia)

KÁVOVÝ SERVIS
součást setu Lilia, Studio Vjemy, Design 2012-2017

Kostra kávového servisu je součástí porcelánového setu Lilia. Autorské studio Vjemy, které založili v roce 2013 Adam, Samuel a Světlana Ciglerovi, v této sérii navazuje na tradici českého kubismu v užitém umění. Princip kubismu byl založen na krystalu - geometricky komplexní struktuře složené ze šikmých ploch a ostrých hran. Autoři se však inspirovali i islámským uměním dekoru, a to nekonečně opakujícím se vzorem, jehož mřížka je zpravidla šestiúhelníková. Zmnožením jednotlivých symetrických předmětů z kolekce geometrického setu a jejich vyskládáním vedle sebe pak vznikají podivuhodné trojrozměrné vzory, které jsou následně převáděny do 2d grafiky. Porcelán se vyrábí malosériově v České republice.

[zobrazit/skrýt více]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 

Dle oddělení | Abecední seznamSEKRETARIÁT ŘEDITELE

Mgr. Jiří Křížek
  ředitel
  gsm: 724 663 622
  e-mail: jirikrizekmuzeumlbcz

Alena Bitmanová
  sekretářka, personalistka, provozní odd.
  gsm: 736 754 944
  e-mail: alenabitmanovamuzeumlbczUMĚLECKOHISTORICKÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Adéla Pomothy
  kurátor, vedoucí oddělení
  gsm: 608 211 331
  e-mail: adelapomothymuzeumlbcz

Dana Breuerová
  kurátor (Po-St)
  gsm: 773 056 676
  e-mail: danabreuerovamuzeumlbcz

PhDr. Zdeněk Hrabák
  kurátor
  gsm: 736 754 945
  e-mail: zdenekhrabakmuzeumlbcz

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.
  historik umění, kurátor (Po-St)
  gsm: 731 651 495
  e-mail: katerinanoranovakovamuzeumlbcz

Mgr. Oldřich Palata
  historik umění, kurátor (zkrácený úvazek)
  gsm: 734 755 789
  e-mail: oldrichpalatamuzeumlbcz

Mgr. Kristýna Rossmannová
  kurátor
  gsm: 770 127 548
  e-mail: kristynarossmannovamuzeumlbcz

Mgr. Petra Šťovíčková
  historik umění, kurátor
  gsm: 778 735 973
  e-mail: petrastovickovamuzeumlbcz

Mgr. Jan Virt
  kurátor
  gsm: 778 735 974
  e-mail: janvirtmuzeumlbczHISTORICKÉ ODDĚLENÍ

Bc. Jana Stěhulková, DiS.
  kurátor, pověřena vedením odd.
  gsm: 770 185 297
  e-mail: janastehulkovamuzeumlbcz

Mgr. Anna Dařbujanová
  kurátor (Po+St)
  gsm: 734 755 783
  e-mail: annadarbujanovamuzeumlbcz

PhDr. Lubor Lacina
  historik, kurátor
  gsm: 603 581 331
  e-mail: luborlacinamuzeumlbcz

Mgr. Jana Marečková
  kurátor (Po-Út)
  gsm: 771 125 625
  e-mail: janamareckovamuzeumlbcz

Mgr. Františka Zverková
  kurátor, ved. odd. (nyní MD)
  gsm: 770 185 296
  e-mail: frantiskazverkovamuzeumlbczARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Petr Brestovanský
  archeolog, kurátor, vedoucí odd.
  gsm: 739 219 929
  e-mail: petrbrestovanskymuzeumlbcz

Tomáš Trávníček
  archeologické dohledy, dokumentátor
  gsm: 732 714 582
  e-mail: tomastravnicekmuzeumlbcz

Mgr. Lucia Žilincová, Ph.D.
  archeolog, vyjádření pro stavební úřady
  gsm: 734 253 736
  e-mail: luciazilincovamuzeumlbcz

Mgr. Michaela Šolcová (Bradáčová)
  archeolog (nyní MD)
  e-mail: michaelabradacovamuzeumlbczPŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Martin Pudil
  zoolog (ornitolog), kurátor, vedoucí odd.
  gsm: 734 755 791
  e-mail: martinpudilmuzeumlbcz

Ing. Gabriela Leugnerová
  botanik (dendrolog), kurátor
  gsm: 734 255 122
  e-mail: gabrielaleugnerovamuzeumlbcz

Pavla Loudová
  dokumentátor
  gsm: 731 651 494
  e-mail: pavlaloudovamuzeumlbcz

Ing. Pavel Vonička
  entomolog, kurátor
  gsm: 721 212 352
  e-mail: pavelvonickamuzeumlbczODDĚLENÍ SLUŽEB

Mgr. Anna Baldová
  referentka správy výzkumu a vývoje, vedoucí odd.
  gsm: 734 755 787
  e-mail: annabaldovamuzeumlbcz

Mgr. et Mgr. Alena Černá
  muzejní pedagog (nyní MD)
  gsm: 770 130 903
  e-mail: alenacernamuzeumlbcz

Milada Dománková
  fotograf, dokumentátor, správce depozitáře
  gsm: 778 718 908
  e-mail: miladadomankovamuzeumlbcz

Bc. Jana Hajná
  muzejní pedagog
  gsm: 778 482 592
  e-mail: janahajnamuzeumlbcz

Mgr. Anna Kašparová
  knihovník
  gsm: 778 718 907
  e-mail: knihovnamuzeumlbcz

Anna Kouřilová
  dokumentátor

Mgr. Iva Krupauerová
  muzejní pedagog
  gsm: 773 752 966
  e-mail: ivakrupauerovamuzeumlbcz

Mgr. Lenka Tichá
  knihovník (zkrácený úvazek)
  gsm: 778 775 145
  e-mail: lenkatichamuzeumlbcz

Květoslava Urbánková
  dokumentátorODDĚLENÍ
VÝSTAVNÍ A PREZENTAČNÍ

Ivan Rous
  PR, dějiny průmyslu, vedoucí oddělení
  gsm: 734 755 785
  e-mail: ivanrousmuzeumlbcz

Bc. Luděk Lukuvka
  kurátor, výstavář
  gsm: 775 877 896
  e-mail: ludeklukuvkamuzeumlbcz

MgA. Sam Mikolášek
  grafik, výtvarník
  gsm: 736 235 340
  e-mail: sammikolasekmuzeumlbcz

Jiří Sloup
  správce informačních a komunikačních technologií
  gsm: 734 755 788
  e-mail: jirisloupmuzeumlbczEKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Bc. Martina Hrdá
  účetní, vedoucí oddělení
  gsm: 778 539 749
  e-mail: martinahrdamuzeumlbcz

Helena Novotná
  účetní, pokladní, referent maj. správy
  gsm: 778 771 106
  e-mail: helenanovotnamuzeumlbcz

Dana Schlesingerová
  administrativní a spisový prac., ref. maj. správy
  gsm: 602 176 620
  e-mail: danaschlesingerovamuzeumlbczSPRÁVA BUDOV

Svatopluk Koudela
  technik, EZS a EPS, vedoucí odd.
  gsm: 736 754 947
  e-mail: svatoplukkoudelamuzeumlbcz

Luděk Voják
  domovník, údržbář
  gsm: 722 542 448
  e-mail: ludekvojakmuzeumlbczKONZERVÁTORSKÉ ODDĚLENÍ

David Lejsek, DiS.
  restaurátor (spec. na kovy), vedoucí odd.
  gsm: 778 718 906
  e-mail: davidlejsekmuzeumlbcz

Pavel Bříza
  truhlář
  e-mail: pavelbrizamuzeumlbcz

Čestmír Maleček
  konzervátor (spec. na kovy)
  gsm: 734 755 792
  e-mail: cestmirmalecekmuzeumlbczEXTERNISTÉ

Radek Janoušek
  restaurátor pianol a orchestrionů
  gsm: 606 141 268
  e-mail: radekjanousekmuzeumlbcz 


Otevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

» více...


Krajský úřad Libereckého kraje

Severočeské
muzeum v Liberci
je příspěvkovou
organizací
Libereckého kraje


» vypnout pozadí…

 

© 2004-2020 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 07.01.2021 19:42:55